Je to skvělá náhrada za tradiční ocelovou výztuž.

Výhody Komopozitní síťe o proti klasické Kari sítě

  1. Novinka na českém trhu
  2. 7x lehčí a pevnější v tahu než ocel
  3. Jednoduché zpracování a manipulace
  4. Odolné vůči korozi a UV záření
  5. Jedinečné uplatnění v zemědělských stavbách
  6. Elektricky a magneticky nevodivá
  7. Nízké náklady na dopravu

1) Novinka na českém trhu

Firma ORLIMEX CZ získala, mezi prvními v ČR, stavebně technické osvědčení k prodeji ,,Kompoziční materiál z čedičových vláken“. Mezinárodně označení je BFRP. Tento materiál je adekvátní náhradou jako výztuha betonové konstrukce místo oceli.

Kompletní certifikace pro český trh

Certifikát výrobku a stavebně technické osvědčení potvrzují kvalitu. Lze použít jako náhradu nad standardní kari sítě , Ø drátu je 4-6 mm.

2) 7x lehčí a pevnější v tahu než ocel

Díky nízké hmotnosti je se sítí Rockmesh velmi snadná manipulace. Velkou výhodou je dokonalá pevnost v tahu. Tím se stává síť praktickou na použití pro všechny druhy podlah. Zejména pro ty, které jsou určeny pro podlahové vytápění. ROCKMESH materiál tvarově nereaguje na teplotní změny.

3) Jednoduché zpracování a manipulace

Každá role je široká cca 80 cm a dlouhá až 30 bm. Díky kompaktnímu balení a snadnému dělení (nůžky na plech), lze ušetřit velké množství času při pokládce a manipulaci. Sítě jsou vhodné i do prostoru, protože jejich překrytí je minimální.

4) Odolné vůči korozi a UV záření

Čedičové vlákno zaručuje 100% odolnost vůči korozi a UV záření. Nemění své mechanické vlastnosti, nezpůsobuje degeneraci betonu a až trojnásobně prodlužuje jeho životnost.

5) Jedinečné uplatnění v zemědělských stavbách

Jako jediná síť je odolná vůči močovině, chemickým a agresivním látkám. Je použitelná při výstavbě betonových silážních jam, koryt a podlah.

6) Elektricky a magneticky nevodivá

Síť ROCKMESH je imunitní vůči elektrickému proudu. Nepohlcuje statickou energii a propouští radiové vlny. Nachází se ve využití při výstavbě a rekonstrukci nemocničních, letišních, vojenských a telekomunikačních objektů.

kompozitní vlákno | Trusting

7) Nízké náklady na dopravu

Kvůli nižší hmotnosti a objemu množství v jenom balení (cca 22 m2) jsou mnohem nižší náklady na dopravu a vykládku. Nevyžaduje použití jeřábu a tím se zkracuje přesun i doba montáže. To vše přispívá k velkým finančním úsporám.

This image has an empty alt attribute; its file name is 82790802_470611613624255_3476068069472731136_n-1024x1024.jpg

Možnost využití kompozitních sítí:

Pozemní a inženýrské stavitelství:

Posílení betonových konstrukcí
Výztuha betonových stěnových a sendvičových panelů (desek)
Zesílení betonových podlah, cihelných a kamenných zdí budov
Posílení a hlavně ODLEHČENÍ monolitů a konstrukčních prvků

Průmyslová výstavba:

Výztuha průmyslových podlah
Posílení vodních děl a pobřežních konstrukcí
Výztuha sádrových, anhydritových podlah a výrobků

Silniční stavitelství:

Výztuha silničních desek, dálnic a letištních ploch
Výztuha mostů a mostních konstrukcí
Zpevnění silničních a železničních svahů
Oplocení a nekorodující zábrany
Kompozitní sítě také nacházejí dobré uplatnění a využití v občanské výstavbě, ve výstavbě čistíren odpadních vod, agresivním a vlhkém prostředí, zemědělství a chemicky náročných provozech.